हायरीचची सामाजिक बांधिलकी स्वस्त दरात पाणी

HiRich Packaged Water Advertisement

सेवा देणाऱ्या सामाजिक संस्थासाठी खास,
आपण आपातकालीन परिस्थिती मध्ये गरीब व गरजू लोकांना तसेच
अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचारी वर्गांना जेवण नास्ता व इतर
खाण्यापिण्याच्या सोयी करून सेवा देत आहात,
या सेवा धर्मांमध्ये HiRich पण आपल्या सोबत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *