पनवेलमध्ये ५० हजार रुपये किमतीच्या रिक्षाची चोरी


शहरातील शिवाजी नगर झोपडपट्टीसमोर उभी करून ठेवलेली ५० हजार रुपये किमतीच्या रिक्षाची चोरी केल्याची घटना घडली आहे.
नरेंद्र चौधरी यांनी त्यांची एमएच-४६-एझेड-७९२६ काळ्या पिवळ्या रंगाची बजाज ऑटो रिक्षा ही शिवाजी नगर झोपडपट्टी समोर उभी करून ठेवली असता अज्ञात चोरट्यांनी सदर रिक्षाची चोरी केल्याची तक्रार पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात करण्यात आली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *