पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील गावठाण घरांना बांधकामाची परवानगी मिळावी : आयुक्तांकडे गुरुनाथ पाटील यांची मागणी..

पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील गावठाण घरांना बांधकामाची परवानगी मिळावी : आयुक्तांकडे गुरुनाथ पाटील यांची मागणी..

पनवेल : (प्रतिनिधी) पनवेल महानगर पालिका अस्तित्वात आल्यानंतर काही ग्रामपंचायती पनवेल महानगर पालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आल्या त्यामुळे पूर्वीच्या ग्रामपंचायती मध्ये असलेली घरे मोडकळीस आली आहेत, त्यामुळे नागरिकांना राहण्याच्या बाबत समस्यांना रोजच्या रोज तोंड द्यावे लागत आहे, अशा कठीण परिस्थितीत सदर जुन्या घरांच्या जागी नवीन घर बांधण्यास महानगरपालिका परवानगी देखील देत नाही..
याबद्दल महानगर पालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख यांच्याकडे, पनवेल महानगर पालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ग्रामपंचायती मधील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या घरांना नवीन बांधकाम करण्यास परवानगी मिळावी यासाठी शिवसेना महानगर संघटक गुरुनाथ पाटील यांनी पालिका आयुक्तांकडे मागणी केली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *